Home / Bibel ämnen / Integritet

Integritet

Integritet är att vara den vi säger oss vara. Bibeln säger i Psalm 25:21” Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig.

Ett av de hårdaste proven på ens integritet är rikedom. Bibeln säger i Lukasevangeliet 16:10-11 ”Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.