Home / Bibel ämnen / Integritet

Integritet

Integritet är att vara den vi säger oss vara. Bibeln säger i Psalm 25:21” Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig.

Ett av de hårdaste proven på ens integritet är rikedom. Bibeln säger i Lukasevangeliet 16:10-11 ”Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...