Home / Bibelemner / Underkastelse

Underkastelse

En sentral del av kristendommen dreier seg om å underkaste sin vilje under Kristus. Det står i Bibelen, Lukas 14,27. ”Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.”

Harmoni i ekteskapet får man ved å underkaste seg Gud og hverandre. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 11,3. ”Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.”

Å underkaste seg hverandres ønsker og behov er et tegn på likhet, så sant grunnlaget er kjærligheten. Det står i Bibelen, Efeserne 5,21. ”Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!”