Home / Topik Alkitab / Penyerahan Diri

Penyerahan Diri

Penyerahan diri kepada Kristus adalah sumber dalam Kristianiti. Ada dalam Alkitab,“ Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.” (Lukas 14:27)

Penyerahan diri adalah kunci menuju harmonisasi dalam perkawinan Kristen. Ada dalam Alkitab,“ Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah.” (1 Korintus 11:3)

Penyerahan diri secara Alkitab adalah tanda dari keseimbangan daripada ketidakseimbangan dan didasarkan kepada cinta. Ada dalam Alkitab,“ dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. (Efesus 5:21)

Dapatkan Panduan Belajar Alkitab Gratis
Pernahkah Anda berharap untuk lebih memahami Alkitab? Mulailah sekarang...