Home / Bibelemner / Verdens ende

Verdens ende

Mennesker som ikke er kristne vil ha vanskelig for å tro at vi lever i de siste dager av verdens historie. Det står i Bibelen, 2. Peter 3,3-4. ”Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sider de: ”Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av”.”

Et tegn på at enden er nær, er at Antikrist vil komme til syne. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,18. ”Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.”

Sa Jesus når enden skulle komme? Det står i Bibelen, Matteus 24,14. ”Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

I de siste dager vil det stå frem mennesker som utgir seg for å være Jesus. Det står i Bibelen, Matteus 24,23-24. ”Om noen da sier til dere: ”Se her er Messias,” eller: ”Der er han,” så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte”.”

Det vil også skje tegn på himmelen – sol, måne og stjerner. Det står i Bibelen, Matteus 24,29-30. ”Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.”

Hva vil samfunnets moralske tilstand være i de siste dager? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,1-5. ”Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!”

Et tegn på at de siste dager er kommet, er at det vil skje en voldsom økning i kunnskap. Det står i Bibelen, Daniel 12,4. ”Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.”

Hvilke andre tegn på endetiden nevner Bibelen? Det står i Bibelen, Lukas 21,25-26. ”Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes.”

Et annet tegn på de siste dager er en utbredt tillit til at vil herske fred og ingen fare. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,2-3. ”For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: ”Fred og ingen fare,” da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.”

Hva bør folk gjøre når de ser disse tegn forekomme? Det står i Bibelen, Matteus 24,42-44. ”Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: ”Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.”