Home / Bibel ämnen / Tidens slut

Tidens slut

När sa Jesus att tidens slut skulle komma? Biblen säger i Matteusevangeliet 24:14  Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Många har svårt att tro att vi lever i slutet av jordens historia. Biblen säger i 2 Petersbrevet 3:3-4   Framför allt skall ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: ”Hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött, och allt är som det har varit sedan världens skapelse.”

Det skall bli tecken i solen, månen och stjärnorna. Bibeln säger i Matteusevangeliet 24:29-30  Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet.

Vilka moraliska förhållanden skall känneteckna samhället i den sista tiden? Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 3:1-5   Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem.

Kunskapen skall öka stort på den sista tiden. Daniel 12:4   Men du, Daniel, skall hålla orden hemliga och försegla boken ända till den sista tiden. Många kommer att avfalla, men kunskapen skall tillta.”

Bibeln beskriver andra tecken som också skall ske. Bibeln säger i Lukasevangeliet 21:25-26  Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.

Tal om fred och säkerhet är ett tecken på att vi lever i de sista dagarna. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:2-3  för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: ”Allt är lugnt och tryggt”, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.

Vad skall vi göra när vi ser att saker börjar hända? Bibeln säger i Matteusevangeliet 24:42-44  Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.

Människor som utger sig för att vara Jesus skall försöka bedra människor i den sista tiden. Bibeln säger i Matteusevangeliet 24:23-24   Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.

Personer som förkunnar villoläror är ett tecken på att vi lever i den sista tiden. Biblen säger i 1 Johannesbrevet 2:18  Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...