Dispute

E oare ceva greşit cu o dispută când şi când?

Este scris în Biblie: Filipeni 2:14. “În tot ceea ce faceţi, feriţi- vă de văicăreli şi discuţii contradictorii.” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Nu vă pierdeţi vremea în contradicţii neimportante şi în întrebări fără răspuns.

Este scris în Biblie: Tit 3:9. “Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice.”

Gândeşte înainte de a începe disputa.

Este scris în Biblie: Proverbe 15:28. “Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi.”

Răspunde liniştit pentru a preveni disputa.

Este scris în Biblie: Proverbe 15:1. “Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.”

Trebuie să mă amestec în disputele altora?

Este scris în Biblie: Proverbe 26:17. “Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un câine de urechi.”