Spory

Co je љpatnйho na sporech? Odpovмп najdeme v Bibli, Filipskэm 2,14: “Vљechno dмlejte bez reptбnн a bez pochybovбnн.”

Nemarnмte иas spory o nedщleћitэch nebo nezodpovмditelnэch otбzkбch. V Bibli, Titovi 3,9, je rada: “Hloupэm sporщm o rodokmeny, rozbrojщm a hбdkбm o Zбkon se vyhэbej. Jsou zbyteиnй a k niиemu.”

Dшнve neћ se zaиnete pшнt, pшemэљlejte. Tak nбs k tomu vede Bible v Pшнslovн 15,28: “Srdce spravedlivйho rozjнmб, co odpovмdмt, kdeћto ъsta svйvolnнkщ chrlн samou zlobu.”

Zvolte klidnou odpovмп, abyste dokбzali zabrбnit sporщm. Je to psбno v Bibli, Pшнslovн 15,1: “Vlнdnб odpovмп odvracн rozhoшиenн, kdeћto slovo, kterй ubliћuje, popouzн k hnмvu.”

Je sprбvnй vmмљovat se do cizнch sporщ? Bible nбm odpovнdб takto, Pшнslovн 26,17: “Chytб psa za uљi, kdo se rozlнtн ve sporu, kterэ se ho netэkб.”