Natura

Natura ne arată cum este Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 19:1. “Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.”

Puterea lui Dumnezeu controlează natura.

Este scris în Biblie: Matei 8:26. “Dar Isus le-a răspuns: “O, oameni cu credinţă mică! De ce v-aţi înspăimântat aşa de tare?!” Apoi S-a ridicat, a certat vântul şi valurile, iar furtuna s-a potolit şi peste toate s-a lăsat o linişte mare. Ucenicii au rămas încremeniţi de uimire. “Cine e Acesta – se întrebau ei – de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”

Natura dovedeşte că Dumnezeu există.

Este scris în Biblie: Romani 1:20. “Din timpurile cele mai vechi, oamenii au văzut pământul şi cerul şi tot ce a făcut Dumnezeu şi au avut cunoştintă despre existenţa Sa, precum şi despre marea Sa putere eternă. Aşa că nu vor avea nici o scuză ( când vor sta înaintea lui Dumnezeu în Ziua judecăţii ). (NT pe înţelesul tuturor).

Natura însăşi aşteaptă cu nerăbdare salvarea de efectele păcatului.

Este scris în Biblie: Romani 8:19-22. “Căci întreaga Creaţie aşteaptă cu răbdare şi speranţă acea zi, când Dumnezeu Îşi va învia copiii. În ziua aceea spinii şi scaieţii, păcatul, moartea şi decăderea - lucrurile care au învins creaţia împotriva voiei ei, cu voia lui Dumnezeu, - vor dispare şi natura din jurul nostru se va bucura şi ea de glorioasa eliberare din păcat de care au parte copiii lui Dumnezeu. Căci ştim că până şi natura însăşi, animalele şi plantele, suferă de boli şi moarte, dar acestea nu sunt altceva decât “chinurile facerii”, toate fiind în aşteptarea acestui eveniment” (NT pe întelesul tuturor).