Home / Bibel ämnen / Natur

Natur

Naturen vittnar om Gud. Bibeln säger i Psalm 19:2 Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Guds makt kontrollerar naturen. Bibeln säger i Matteusevangeliet 8:26-27 Han sade: ”Varför är ni rädda, ni trossvaga?” Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: ”Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom.”

Naturen vittnar om Guds existens. Bibeln säger i Romarbrevet 1:20 Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem;

Även naturen väntar ivrigt på sin befrielse från syndens följder. Bibeln säger i Romarbrevet 8:19-22   Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...