Home / Subiecte biblice / Sexualitate

Sexualitate

Sexualitatea este un dar dat de Dumnezu celor căsătoriţi pentru bucuria lor mutuală.

Este scris în Biblie: Proverbe 5:18-19. “Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fi îndrăgostit necurmat de dragostea ei.”

Romanţa şi sexualitatea, daruri de la Dumnezeu, sunt recomandate în viaţa de căsătorie.

Este scris în Biblie: Evrei 13:4. “Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.”

1 Corinteni 7:3-4. “Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.”

Dumnezeu a desemnat sexualitatea ca parte a relaţiei unice în căsătorie.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 7:5. “Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.”

Pentru a fi feriţi de vătămări personale, dorinţele şi activităţile sexuale trebuie plasate sub controlul Domnului Hristos.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 4:3-5. “Căci Dumnezeu doreşte să fiţi sfinţi şi curaţi şi să vă păziţi neîntinaţide orice destrăbălare, urmând ca fiecare din voi să vă căsătoriţi în sfinţenie şi cinste – nu în pofte necontrolate ca păgânii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi căile Sale” (NT pe înţelesul tuturor).

Porunca a şaptea interzice adulterul.

Este scris în Biblie: Exodul 20:14. “Să nu preacurveşti.”

Păcatul sexualităţii este distructiv chiar când defectele nu sunt vizibile imediat.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 6:18. “Deaceea zic, trebuie să ocoliţi cu desăvârşire orice formă de imoralitate sexuală. Niciun alt păcat nu afectează trupul ca acesta. Când păcătuiţi astfel, păcatul e îndreptat chiar împotriva trupului vostru” (NT pe înţelesul tuturor).

Cum începe păcatul sexualităţi?

Este scris în Biblie: Matei 5:28. “Dar Eu vă spun: oricine se uită doar la o femeie cu poftă în privire a comis deja adulter în inima sa” (NT pe înţelesul tuturor).

Biblia condamnă comportarea homosexuală.

Este scris în Biblie: Romani 1:26-27. “Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.”

Biblia interzice incestul.

Este scris în Biblie: Levitic 18:6. “Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul.”

Biblia interzice relaţiile sexuale între oameni şi animale.

Este scris în Biblie: Levitic 18:23. “Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.”

Biblia interzice relaţiile sexuale cu prostituatele.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 6:15-17. “Nu vă daţi seama că trupurile voastre sunt, realmente, o parte din trupul lui Cristos? Prin urmare, se cuvine să iau o parte din Cristos şi să o alipesc astfel la o prostituată? Niciodată! Si nu ştiţi că dacă un om se lipeşte de o prostituată ea devine o parte din el iar el devine o parte din ea? Căci Dumnezeu aşa vă spune în Scriptură, că în ochii Săi cei doi devin o singură persoană. Dar dacă te dăruieşti Domnului, tu şi cu Cristos veţi fi uniţi într-o singură persoan㔠(NT pe înţelesul tuturor).