Sex

Sex är Gud gåva till gifta människor för deras gemensamma njutning. Bibeln säger i Ordspråksboken 5:18-19   Må din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den vackra gasellen. Må hennes bröst alltid vara din lust, hennes kärlek alltid berusa dig.”

Sexualiteten hör hemma i trohet inom äktenskapets ram. Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:4   Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.  1 Korinthierbrevet 7:3-4 säger:  Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. ”

Gud avsåg att sex skulle vara en del av äktenskapets unika relation. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 7:5   Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. ”

För att jag ska undvika att skada mig själv bör sexuella önskningar och handlingar ställas under Kristi kontroll. Bibeln säger i 1 Tessalonikerbrevet 4:3-5   Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud.

Det sjunde budet förbjuder äktenskapsbrott. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:14   Du skall inte begå äktenskapsbrott.”

Sexuell synd förstör våra tankar, även om följderna inte alltid syns med en gång. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 6:18   Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

Hur börjar sexuell synd? Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:28   Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

Bibeln tar avstånd från homosexuellt beteende. Bibeln säger i Romarbrevet 1:26-27   Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.

Bibeln förbjuder incest. Bibeln säger i 3 Moseboken 18:6   Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren.

Bibeln förbjuder sexuellt umgänge med djur. Bibeln säger i 3 Moseboken 18:23   Du får inte ha könsumgänge med djur av något slag och bli oren genom det. ...

Bibeln förbjuder sexuella relationer med prostituerade. Bibeln säger i  1 Korinthierbrevet 6:15-17   Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej! Vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju: De två skall bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...