Ο Κύριος είναι φιλεύσπλαχνος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και έτσι θα προσμείνει ο Κύριος, για να σας ελεήσει, και έτσι θα υψωθεί, για να σας λυπηθεί. Επειδή ο Κύριος είναι Θεός κρίσης. Μακάριοι όλοι αυτοί που τον προσμένουν." (Ησαΐας 30: 18) Στους Ψαλμούς 103: 13 λέει: "Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που τον φοβούνται." Το εδάφιο Μιχαίας 7: 18 λέει, "Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα, που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολοίπου της κληρονομιάς του; Δεν φυλάττει για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος σας."

Όταν δείχνουμε ανυπακοή προς τον Θεό, νιώθουμε το έλεός Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ελέησέ με, Κύριε, επειδή είμαι αδύνατος. Γιάτρεψέ με, Κύριε, επειδή ταράχθηκαν τα κόκαλά μου." (Ψαλμός 6: 2)

Ο υπερήφανος δεν τυγχάνει του ελέους του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο τελώνης, που στεκόταν από μακριά, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να υψώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του, λέγοντας: Ο Θεός, σκέπασε με έλεος εμένα τον αμαρτωλό. Σας λέω: Αυτός κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος, παρά εκείνος. Επειδή όποιος υψώνει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί. Κι εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του, θα υψωθεί." (Λουκάς 18: 13 – 14)