Home / Bibelemner / Miskunn

Miskunn

Gud er full av miskunn og nåde. Det står i Bibelen, Jesaja 30,18. "Men Herren stunder etter å være nådig mot dere, derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham!" I Salmene 103,13 står det: "Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham." I Mika 7,18 står det: "Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn."

Når vi synder og går imot Guds vilje, viser Gud oss sin miskunn. Det står i Bibelen, Salmene 6,3. "Vær meg nådig, Herre, for jeg er kraftløs. Leg meg, Herre, jeg er rystet i mitt indre."

Hovmodige mennesker føler ikke behov for Guds miskunn. Det står i Bibelen, Lukas 18,11-14. "Fariseeren stilte seg opp og bad slik: "Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener." Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: "Gud, vær meg synder nådig!" Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt."