Milă

Domnul este milostiv.

Este scris în Biblie: Isaia 30:18. “Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El!”

Psalmul 103:13. “Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.”

Mica 7:18. “Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi neleguirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mînia pe vecie, ci Îi place îndurarea!”

In vreme de neascultare primim mila lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalm 6:2. “Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.”

Cel mândru nu primeşte mila lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Luca 18:13-14. “Dar vameşul cel corupt stătea la o oarecare depărtare şi nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice privirea spre cer când se ruga, ci se bătea cu pumnii în piept, îndurerat şi exclama: “Doamne, îndură-Te de mine, păcătosul!” Vă spun că păcătosul, nu fariseul, s-a întors acasă iertat! Fiindcă cei mândri vor fi umiliţi, iar cei umili vor fi înălţaţi.” (NT pe înţelesul tuturor).