Αδύνατον

Για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι αδύνατο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εκείνος (ο Ιησούς) είπε: Τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για τον Θεό." (Λουκάς 18: 27)

Με την πίστη όλα είναι δυνατά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν: Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σ’ αυτόν που πιστεύει." (Μάρκος 9: 23)