Home / Bibelemner / Umulig

Umulig

Gud kjenner ikke ordet ”umulig.” Det står i Bibelen, Lukas 18,27. ”Han svarte: ”Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.”

Gjennom tro er alt mulig. Det står i Bibelen, Markus 9,23. ””Om jeg kan?” svarte Jesus. ”Alt er mulig for den som tror”.”