Ανησυχία

Η ανησυχία δε βοηθάει καθόλου. Η Αγία Γραφή λέει: “Παύσε από θυμό, και εγκατάλειψε την οργή· μη αγανάκτει καθόλου, ώστε να πράττεις πονηρά.” (Ψαλμός 37:8)

Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς – Ο Θεός έχει τη ζωή μας κάτω από τη φροντίδα Του. Η Αγία Γραφή λέει: “Μη μεριμνήσετε, λοιπόν, λέγοντας: Τι να φάμε, ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε; Δεδομένου ότι, όλα αυτά τα ζητούν οι Εθνικοί· επειδή, ο ουράνιος Πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη απ’ όλα αυτά. Αλλά, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία τού Θεού και τη δικαιοσύνη του· κι όλα αυτά θα σας προστεθούν.” (Ματθαίον 6:31-33)

Μπορούμε να διώξουμε την ανησυχία με την προσευχή. Η Αγία Γραφή λέει: “Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής και της δέησης. Και η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου του Ιησού Χριστού.” (Φιλιππησίους 4:6,7)

Η ανησυχία είναι χάσιμο χρόνου. Η Αγία Γραφή λέει: “Και ποιος από σας, μεριμνώντας, μπορεί να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του; Αν, λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε ούτε το ελάχιστο, για τα υπόλοιπα γιατί μεριμνάτε; (Λουκάν 12:25,26)

Άφησε όλες τις ανησυχίες σου στον Κύριο. Η Αγία Γραφή λέει: “Και όλη τη μέριμνά σας ρίξτε την επάνω σ’ αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για σας.” (Α’ Πέτρου 5:7)