Home / Bibelemner / Bekymring

Bekymring

Bekymring er ikke godt for noe. Det står i Bibelen, Salmene 37,8. ”Oppgi vreden, la harmen fare! Bli ikke opprørt i ditt sinn – det fører bare ulykke med seg.”

Det er ingen grunn til å bekymre seg – Gud har alt under kontroll. Det står i Bibelen, Matteus 6,31-33. ”Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

Bønn kan avløse våre bekymringer. Det står i Bibelen, Filipperne 4,6-7. ”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

Vi kaster bort tiden med å bekymre oss. Det står i Bibelen, Lukas 12,25-26. ”Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre?”

Overlat alle dine bekymringer til Herren. Det står i Bibelen, 1. Peter 5,7. ”Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.”