Home / Bibel ämnen / Bekymmer

Bekymmer

Att bekymra sig hjälper inte. Bibeln säger i Psalm 37:8  Stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig, det leder bara till ont.

Det finns ingen anledning till bekymmer, Gud har allt under kontroll. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:31-33” Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Vi kan inte ta bort bekymren förrän vi ersätter dem med något bättre, Gud hör bön. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:6-7  Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Att bekymra sig är att slösa bort tid och energi. Bibeln säger i Lukasevangeliet     12:25-26” Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? När ni nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat?

Lämna alla bekymmer till Gud. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.