Αντιπρόσωποι

Οι Χριστιανοί είναι οι επίσημοι αντιπρόσωποι του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είμαστε πρεσβευτές λοιπόν υπέρ του Χριστού, ωσάν ο Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος εμάς. Δεόμαστε λοιπόν υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με τον Θεό." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 5: 20)

Η ζωή ενός Χριστιανού μοιάζει με μια ανοικτή επιστολή προς τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εσείς είστε η επιστολή μας, καταγραμμένη μέσα στις καρδιές μας, που γνωρίζεται και διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού, που έγινε με τη διακονία μας, καταγραμμένη όχι με μελάνη, αλλά με το Πνεύμα του ζωντανού Θεού, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 3: 2 – 3)