Home / Bibelemner / Representanter

Representanter

Kristne mennesker er Jesu Kristi offisielle representanter på jord. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 5,20. ”Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud!”

Livet til et kristent menneske er som et åpent brev. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 3,2-3. ”Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter.”