Ο Θεός εκτιμά απεριόριστα τα ανθρώπινα δημιουργήματά Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: Όταν θωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, το φεγγάρι και τα αστέρια, που εσύ θεμελίωθες, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι; Ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι; Κι εσύ τον έκανες λίγο πιο κατώτερο από τους αγγέλους, όμως με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες.” Ψαλμός 8:3-5

Ο Θεός μας εκτιμά – μας σκέφτεται συνεχώς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Πόσο δε πολύτιμες είναι οι βουλές σου σε μένα, Θεέ μου! Πόσο μεγαλύνθηκε ο αριθμός τους! Αν ήθελα να τις απαριθμήσω, υπερβαίνουν την άμμο· Ξυπνάω, κι ακόμα είμαι μαζί σου.” (Ψαλμό 139:17,18)

Μια θέση στη Βασιλεία του Θεού είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορούμε να αποκτήσουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Η βασιλεία των ουρανών είναι, πάλι, όμοια με έναν θησαυρό, που είναι κρυμμένος στο χωράφι, τον οποίο, αφού τον βρήκε ένας άνθρωπος, τον έκρυψε, και, από τη χαρά του, πηγαίνει και πουλάει όλα όσα έχει, και αγοράζει εκείνο το χωράφι.” (Ματθαίον 13:44)

Η αιώνια ζωή έχει μεγαλύτερη αξία απ’ όλα τα άλλα πράγματα στην ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Τι ωφελείται ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του;” “Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη.” (Κολοσσαείς 3:2)