Home / Bibelemner / Verdi

Verdi

Gud ser sine menneskelige skapninger som enormt verdifulle. Det står i Bibelen, Salmene 8,4-7. ”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter.”

Gud setter uendelig stor pris på oss – han tenker på oss hele tiden. Det står i Bibelen, Salmene 139,17-18. ”Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.”

Det aller mest verdifulle vi kan eie er borgerrett i Guds rike. Det står i Bibelen, Matteus 13,44. ”Himmelriket kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.”

Evig liv er noe av det viktigste vi kan verdsette i dette livet. Det står i Bibelen, Matteus 16,26. ”Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?” I Kolosserne 3,2 står det, ”La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.”