Ο Θεός επιλέγει απλούς ανθρώπους για να υπηρετήσουν στη Βασιλεία Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά ο Θεός διάλεξε τα μωρά του κόσμου, για να καταντροπιάσει τους σοφούς. Και τα ασθενή του κόσμου διάλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει τα ισχυρά." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 1: 27)