Home / Bibel ämnen / Vanlig

Vanlig

Gud väljer vanliga människor till att tjäna i hans rike. Bibeln säger i 1 Korintierbrevet 1:27   Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...