Home / Bibelemner / Alminnelig

Alminnelig

Gud velger ofte helt vanlige, alminnelige mennesker til å utføre viktige oppgaver i sitt rike. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 1,27. ”Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.”