Ασθένεια

Το να ακολουθείς τις οδηγίες του Θεού είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη ασθενειών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράττεις του αρεστό στα μάτια του και δώσεις ακρόαση στις εντολές του και φυλάξεις όλα τα προστάγματά του, δεν θα φέρω επάνω σου καμία από τις αρρώστιες που έφερα ενάντια στους Αιγυπτίους. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που σε θεραπεύω." (Έξοδος 15: 26)

Η λατρεία του Κυρίου φέρνει υγεία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα λατρεύετε τον Κύριο τον Θεό σας κι αυτός θα ευλογεί το ψωμί σου και το νερό σου. Και θα απομακρύνει κάθε αρρώστια από ανάμεσά σου." (Έξοδος 23: 25)

Ο Ιησούς έχει τη δύναμη να θεραπεύσει την ασθένεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς περιερχόταν ολόκληρη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε ασθένεια ανάμεσα στο λαό. Και διαδόθηκε η φήμη του σε ολόκληρη τη Συρία και έφεραν σε αυτόν όλους εκείνους που υπέφεραν από διάφορα νοσήματα και έπασχαν από βασανιστικές παθήσεις και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς. Και τους θεράπευσε." (Ματθαίος 4: 23 – 24)

Η θεραπεία προέρχεται από τον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γιάτρεψέ με, Κύριε, και θα γιατρευτώ. Σώσε με και θα σωθώ. Επειδή εσύ είσαι το καύχημά μου." (Ιερεμίας 17: 14)

Για να θεραπευτείς από την ασθένεια, ακολούθησε τις οδηγίες του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή με πίστη θα σώσει αυτόν που πάσχει και ο Κύριος θα τον εγείρει. Και αμαρτίες αν έπραξε, θα του συγχωρηθούν. Εξομολογείστε ο ένας στον άλλον τα πταίσματά σας και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα." (Επιστολή Ιακώβου 5: 14 – 16)

Δεν θα υπάρξει καμία ασθένεια στον ουρανό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και ο κάτοικος δεν θα λέει: Ατόνησα. Ο λαός που κατοικεί σε αυτή (τη Σιών) θα λάβει άφεση ανομίας." (Ησαΐας 33: 24)