Home / Bibel ämnen / Sjukdom

Sjukdom

Att följa Guds plan för våra liv är förebyggande hälsovård. Bibeln säger i 2 Moseboken 15:26   Han sade: ”Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då skall jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig.”

Att tillbe Herren kan ge frihet från sjukdom. Bibeln säger i 2 Moseboken 23:25   Ni skall tjäna Herren, er Gud, då skall jag välsigna brödet du äter och vattnet du dricker och hålla sjukdomar borta från dig.

Jesus har makt att bota sjukdom. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:23-24   Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade, och han botade dem.

Helande kommer från Herren. Bibeln säger i Jeremia 17:14   Bota mig, Herre, och jag är botad! Rädda mig, och jag är räddad! Du är min lovsång.

Att uppleva helande från sjukdom följer Guds plan. Bibeln säger i Jakobsbrevet 5:14-16   Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Det kommer inte att finnas sjukdom i himlen. Bibeln säger i Jesaja 33:24   Ingen i staden skall säga: ”Jag är sjuk”, ty folkets synd är förlåten. Uppenbarelseboken 21:4 säger: och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.