Home / Bibelemner / Sykdom

Sykdom

Å følge Guds plan er et utmerket forebyggende tiltak mot sykdom. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 15,26. ”Han sa: ”Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege.”

Å tilbe Herren kan fri en fra sykdom. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 23,25. ”Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet du spiser og vannet du drikker, og sykdom vil jeg holde borte fra deg.”

Jesus har makt til å helbrede sykdom. Det står i Bibelen, Matteus 4,23-24. ”Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage, både besatte, månesyke og lamme – og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra området øst for Jordan.”

Helbredelse kommer fra Herren. Det står i Bibelen, Jeremia 17,14. ”Leg meg, Herre, så blir jeg legt, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang.”

Sykdom kan helbredes ved å følge Guds plan. Det står i Bibelen, Jakob 5,14-16. ”Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.”

I himmelen vil ikke sykdom finnes mer. Det står i Bibelen, Jesaja 33,24. ”Ingen borger [i himmelen] skal si: ”Jeg er syk.” De som bor der, har fått sine synder tilgitt.”