Boală

Trăirea după planul lui Dumnezeu este un medicament preventiv excelent.

Este scris în Biblie: Exodul 15:26. “El a zis: “Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

Dacă slujim Domnului, avem făgăduinţa că El va îndepărta bolile.

Este scris în Biblie: Exodul 23:25. “Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele şi voi depărta boala din mijlocul vostru.”

Isus are puterea să vindece bolile.

Este scris în Biblie: Matei 4:23-24. “Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. I S-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi ceice sufereau de felurite boale şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.”

Vindecarea vine de la Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ieremia 17:14. “Vindecă-mă, Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea!”

Spre a experimenta vindecarea de boală, trebuie să urmăm planul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 5:14-16. “Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

In cer nu va exista nici o boală.

Este scris în Biblie: Isaia 33:24. “Nici unul care locuieşte în Sion nu va zice: “Sunt bolnav”; şi păcatele celor ce locuiesc acolo vor fi iertate” (Traducerea engleză NIV).