Αυτοσεβασμός

Ο αυτοσεβασμός μας βασίζεται στην αξία που ο Θεός δίνει σε μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όταν θωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, το φεγγάρι και τα αστέρια, που εσύ θεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι; Ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι; Κι εσύ τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, όμως με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες." (Ψαλμός 8: 3 - 5)

Ο Θεός υπολογίζει την αξία μας με βάση τον χαρακτήρα Του και όχι τον δικό μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "αυτός που σηκώνει από το χώμα τον φτωχό και που ανυψώνει από την κοπριά τον πένητα, για να τον καθίσει μαζί με τους άρχοντες, μαζί με τους άρχοντες του λαού του." (Ψαλμός 113: 7 - 8)

Ο Θεός υπολογίζει την αξία μας και μας σκέφτεται συνεχώς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πόσο δε πολύτιμες είναι οι βουλές σου σε μένα, Θεέ μου! Πόσο μεγαλύνθηκε ο αριθμός τους! Αν ήθελα να τις απαριθμήσω, υπερβαίνουν την άμμο. Ξυπνάω και ακόμα είμαι μαζί σου." (Ψαλμός 139: 17 – 18)

Είμαστε πολύτιμοι για τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν πουλιούνται πέντε σπουργίτια για δυο ασσάρια; Και ένα από αυτά δεν είναι λησμονημένο μπροστά στον Θεό, αλλά και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβάστε λοιπόν. Από πολλά σπουργίτια διαφέρετε." (Λουκάς 12: 6 - 7)

Για να έχουμε έναν τίμιο και ακριβή υπολογισμό της αξίας μας πρέπει να γνωρίζουμε το κριτήριο της προσωπικής αξίας μας - την ταυτότητά μας εν Χριστώ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε κάθε έναν που είναι ανάμεσά σας, να μη φρονεί ψηλότερα από ότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί, ώστε να σωφρονεί, σύμφωνα με το μέτρο της πίστης που ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 3)