Home / Bibelemner / Selvbilde

Selvbilde

Vårt selvbilde har sitt grunnlag i den verdi Gud gir oss. Det står i Bibelen, Salmene 8,4-6. ”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet.”

Vår egenverdi er basert på Guds karakter, ikke på vår egen karakter. Det står i Bibelen, Salmene 113,7-8. ”Han reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige fra asken. Han lar dem sitte sammen med stormenn, med høvdingene i sitt folk.”

Gud setter uendelig stor pris på oss, og han tenker stadig på oss. Det står i Bibelen, Salmene 139,17-18. ”Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem! Vil jeg telle dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.

Gud regner oss mennesker som svært verdifulle. Det står i Bibelen, Lukas 12,6-7. ”Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet, er telt. Så frykt ikke! Dette er mer verd enn mange spurver.”

En riktig evaluering av egen verdi får vi ved å basere vår identitet på Kristus. Det står i Bibelen, Romerne 12,3. ”I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og være sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.”