Home / Subiecte biblice / Stima de sine

Stima de sine

Stima noastră de sine e bazată pe valoarea pe care Dumnezeu ne-o dă.

Este scris în Biblie: Psalmul 8:3-5. “Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: “Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.”

Dumnezeu ne preţuieşte pe baza caracterului Său, nu al nostru.

Este scris în Biblie: Psalmul 113:7-8. “El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.”

Dumnezeu ne preţuieşte şi noi suntem continuu în gândul Său.

Este scris în Biblie:Psalmul 139:17-18. “Cât de minunat este, Doamne,

să-nţeleg că Te gândeşti la mine continuu! Eu nici măcar nu pot calcula de câte ori pe zi gândurile Tale se întorc spre mine!” (Traducerea engleză TLB).

Noi suntempreţioşi în ochii lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Luca 12:6-7. “Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.”

Cheia pentru o evaluare onestă şi corectă este cunoaşterea temeliei stimei noastre de sine, adică identitatea noastră în Hristos.

Este scris în Biblie: Romani 12:3. “Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.”