Home / Bibel ämnen / Självrespekt

Självrespekt

Vår självrespekt bör grunda sig på det värde Gud ser i oss. Bibeln säger i Psalm 8:4-6 När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.

Guds värdering av oss går inte efter det yttre. Bibeln säger i Psalm 113:7-8   Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk.

Gud värdesätter oss och vi är ständigt i hans tankar. Bibeln säger i Psalm 139:17-18 Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Vi är värdefulla för Gud. Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:6-7   Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

För att ärligt och rätt kunna värdera oss själva bör vi veta att grunden till vårt egenvärde är i Jesus Kristus. Bibeln säger i Romarbrevet 12:3   I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.