Αφοσίωση

Ο Χριστός έχει αναλάβει μια δέσμευση απέναντι σε μας Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη του σε μας, επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας·" (Προς Ρωμαίους 5:8)

Η αφοσίωση είναι η αρχή της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ανάθεσε στον Κύριο τον δρόμο σου και έλπιζε σ’ αυτόν κι αυτός θα ενεργήσει·" (Ψαλμός 37:5)

Η αφοσίωσή μας προς το Θεό πρέπει να είναι συνεπής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά, αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε· ή τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμοραίων, στη γη των οποίων κατοικείτε· εγώ, όμως, και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο." (Ιησούς του Ναυή 24:15)