Home / Subiecte biblice / Încredinţare

Încredinţare

Hristos ne-a dat o încredinţare.

Este scris în Biblie: Romani 5:8. “Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Predarea este începutul încrederii în Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 37:5. “Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra.”

Încredinţarea noastră în mâna Domnului trebuie să fie statornică.

Este scris în Biblie: Iosua 24:15. “Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”