Home / Bibelemner / Forpliktelse

Forpliktelse

Kristus har forpliktet seg til å frelse oss hvis vi ønsker det. Det står i Bibelen, Romerne 5,8. ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere.”

Forpliktelse og overgivelse er grunnleggende holdninger i vårt tillitsforhold til Gud. Det står i Bibelen, Salmene 37,5. ”Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.”

Vår overgivelse til Gud må være gjennomført og konsekvent. Det står i Bibelen, Josva 24,15. ”Menhar dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren.”