Δέκα Εντολές

Ο νόμος του Θεού αποτελείται από δέκα εντολές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Και ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια, λέγοντας: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. [1] Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. [2] Μη κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη· μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις· επειδή, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς εκείνων που με μισούν· και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν, και τηρούν τα προστάγματά μου. [3] Μη πάρεις το όνομα του Κύρίου του Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του. [4] Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις· έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου· η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου· μη κάνεις σ’ αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου, και την αγίασε. [5] Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. [6] Μη φονεύσεις. [7] Μη μοιχεύσεις. [8] Μη κλέψεις. [9] Μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου ψεύτικη μαρτυρία. [10] Μη επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου· μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου· ούτε τον δούλο του ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε κάθε τι, που είναι του πλησίον σου.” (Έξοδος 20:1-17)

Ποια είναι η βασική αρχή του νόμου του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον· η αγάπη, λοιπόν, είναι εκπλήρωση του νόμου.” (Ρωμαίους 13:10)

Ο νόμος του Θεού συνοψίζεται στην αγάπη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά ν εκπληρώσω. Επειδή, σας διαβεβαιώνω μέχρις ότου παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν.” (Ματθαίον 5:17,18)

Μέσω του Ιησού γίνεται ξεκάθαρη η σχέση μας με τον νόμο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Ξέροντας ότι δεν ανακηρύσσεται δίκαιος ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, παρά μονάχα διαμέσου της πίστης τού Ιησού Χριστού, κι εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να κηρυχθούμε δίκαιοι από την πίστη στον Χριστό, και όχι από τα έργα τού νόμου δεν θα ανακηρυχθεί δίκαιος κανένας άνθρωπος.” (Γαλάτες 2:16)

Ο νόμος του Θεού προσφέρει την κατεύθυνση, όχι την δικαίωση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης: Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του, επειδή αυτό είναι το παν του ανθρώπου.” (Εκκλησιαστής 12:13)

Είναι καθήκον μας να υπακούμε στον νόμο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία· επειδή, η αμαρτία είναι η ανομία.” (Α’ Ιωάννη 3:4)

Ποια είναι η σχέση μεταξύ νόμου και αμαρτίας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Επειδή, όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα. Για τον λόγο ότι αυτός που είπε: ‘Μη μοιχεύσεις’ είπε και: ‘Μη φονεύσεις’. Αλλ’ αν δεν μοιχεύσεις, όμως φονεύσεις, έγινες παραβάτης τού νόμου.” (Ιάκωου 2:10,11)

Είναι απαραίτητο να τηρούμε όλες τις εντολές; Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Εκείνος που λέει ότι: τον γνώρισα, και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης, και μέσα σ’ αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει· όποιος, όμως, τηρεί τον λόγο του η αγάπη τού Θεού μέσα σ’ αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι μ’ αυτόν. Όποιος λέει ότι μένει σ’ αυτόν οφείλει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι αυτός να περπατάει.” (Α’ Ιωάννη 2:4-6)

Μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, χωρίς να τηρούμε τις εντολές του; Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Εκείνος που λέει ότι: Τον γνώρισα, και δεν τηρεί τις εντολές Του, έιναι ψεύτης και μέσα σ’αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει, όποιος όμως, τηρεί τον λόγο του, η αγάπη του Θεού μέσα σ’ αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι μ’ αυτόν. Όποιος λέει ότι μένει σ’ αυτόν, οφείλει, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι κι αυτός να περπατάει.”

Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Διαμέσου του νόμου δίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας.” (Ρωμαίους 3:20)

Θα σωθούμε, επειδή τηρήσαμε τον νόμο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Πού είναι, λοιπόν, η καύχηση; Κλείστηκε έξω. Με ποιον νόμο; Των έργων; Όχι· αλλά με τον νόμο της πίστης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου της πίστης, χωρίς τα έργα τού νόμου. Ή, μήπως μόνον των Ιουδαίων είναι ο Θεός; Όχι δε και των εθνικών; Ναι, και των Εθνικών· επειδή, ένας είναι ο Θεός, που θα δώσει τη δικαίωση στην περιτομή που προέρχεται από πίστη, και στην ακροβυστία διαμέσου της πίστης. Καταργούμε, λοιπόν, νόμο διαμέσου της πίστης; Μη γένοιτο· αλλά ορθώνουμε νόμο.” (Ρωμαίους 3:27-31)