Διαζύγιο

Πόσο καιρό πρέπει να διαρκεί ο γάμος; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου του νόμου με τον άντρα που βρίσκεται στη ζωή· αν, όμως, ο άνδρας πεθάνει, απαλλάσσεται από τον νόμο του άνδρα." (Επιστολή Προς Ρωμαίους 7:2)

Ο Χριστός αναγνωρίζει μόνο έναν έγκυρο λόγο για το διαζύγιο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εγώ, όμως, σας λέω ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, εκτός για λόγο πορνείας, την κάνει να διαπράττει μοιχεία· και όποιος πάρει χωρισμένη γυναίκα, γίνεται μοιχός." (Ματθαίος 5:32)

Ο Θεός είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τους ανθρώπους που χωρίζουν τους συντρόφους τους που ήταν πάντοτε πιστοί.. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιότης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια· ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα; Κι όμως, αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα; Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι’ αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας, και ας μην φέρεται κανένας άπιστα προς τη γυναίκα της νιότης του. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει κι αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· γι’ αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μην φέρεστε δόλια." (Μαλαχίας 2:14 - 16)

Εάν ένας σύζυγος χωρίσει για άλλον λόγο εκτός από τη μοιχεία, και οι δύο σύζυγοι πρέπει να παραμείνουν ανύπαντροι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σ’ εκείνους, όμως, που έχουν έρθει σε γάμο παραγγέλλω, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, η γυναίκα να μην χωρίσει από τον άντρα της. Αλλά αν συμβεί να χωρίσει, ας μένει άγαμη ή ας συμφιλιωθεί με τον άνδρα· και ο άνδρας να μην αφήνει την γυναίκα του." (Επιστολή Προς Κορινθίους Α΄ 7:10 - 11)

Το να είμαστε παντρεμένοι με έναν σύντροφο που δεν πιστεύει, δεν είναι ένας αποδεκτός λόγος για διαζύγιο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν κάποιος έχει γυναίκα άπιστη κι αυτή είναι σύμφωνη να συνοικεί μαζί του, ας μην την αφήνει. Και η γυναίκα που έχει άνδρα άπιστο κι αυτός είναι σύμφωνος να συνοικεί μαζί της, ας μην τον αφήνει. Επειδή ο άπιστος άνδρας αγιάστηκε διαμέσου της γυναίκας· και η γυναίκα η άπιστη αγιάστηκε διαμέσου του άνδρα· επειδή, διαφορετικά, τα παιδιά σας θα ήσαν ακάθαρτα· τώρα, όμως, είναι άγια." (Επιστολή Προς Κορινθίους Α΄ 7:12 - 14)