Divorţ

Cât timp durează o căsăorie?

Este scris în Biblie: Romani 7:2. “Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.”

Hristos recunoaşte un singur motiv valid pentru divorţ .

Este scris în Biblie: Matei 5:32. “Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească: şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, precurveşte.”

Lui Dumnezeu nu-I plac oamenii care se despart de partenerii lor care sunt credincioşi totdeauna căminului lor.

Este scris în Biblie: Maleahi 2:14-16. “Şi dacă întrebaţi: “Pentru ce?”... Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ! Nu ne-a dat Unul singur Dumnezeu suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere Acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi seama dar în mintea voastră şi niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! “Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, - zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, - şi pe cel ce îşi acopere haina cu silnicie, - zice Domnul oştirilor. - De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!”

Dacă cineva se desparte pentru alte motive decât adulterul, acea persoană trebuie să nu se mai căsătorească.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 7:10-11. “Celor căsătoriţi, le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată, sau să se împace cu bărbatul ei). Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.”

Fiind căsătorit/ă cu cineva care nu e de aceeaşi credinţă, nu e un motiv acceptabil pentru divorţ.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 7:12-14. “Aş vrea să adaug aici nişte sugestii personale. Acestea nu mai sunt porunci venite din partea Domnului, dar mie mi se par nimerite. Dacă un creştin are o soţie care nu e creştină şi care vrea totuşi să rămână împreună cu soţul ei, acesta nu trebuie s-o părăsească sau să divorţeze de ea. Şi dacă o femeie creştină are un soţ care nu e creştin, dar vrea totuşi să rămână cu ea, nu trebuie să-l părăsească. Căci soţul care nu crede se apropie astfel de Dumnezeu prin soţia sa creştină; iar soţia care nu crede se apropie de Dumnezeu prin soţul ei creştin. Altfel copiii voştri ar fi socotiţi necredincioşi - însă, aşa cum stau lucrurile, ei sunt sfinţiţi” (NT pe înţelesul tuturor).