Home / Bibel ämnen / Skilsmässa

Skilsmässa

Hur länge var det tänkt att ett äktenskap skulle hålla? Bibeln säger i Romarbrevet 7:2 Den gifta kvinnan är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon löst från lagen som band henne vid mannen.

Kristus erkänner endast en orsak till skilsmässa. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:32   Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.

Gud tycker det är illa om någon skiljer sig från en maka som alltid varit trogen. Bibeln säger i Malaki 2:14-16   Då säger ni: ”Varför?” Därför att Herren var vittne vid föreningen mellan dig och din ungdoms hustru, som du är trolös mot trots er gemenskap och ert äktenskapsförbund. [---] Var inte trolös mot din ungdoms hustru! Den som åsidosätter sin hustru och skiljer sig från henne, säger Herren, Israels Gud, han fläckar sig med orättfärdighet, säger Herren Sebaot. För er egen skull, var på er vakt, var inte trolösa!

Paulus rekommenderar att om man skiljer sig för annan orsak än otukt så bör man förbli ogift. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 7:10-11   De gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herrens: en hustru får inte lämna sin man – men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift eller försona sig med mannen – och en man får inte skilja sig från sin hustru.

Att vara gift med en icke troende kan vara orsak till skilsmässa. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 7:12-14   Till de övriga säger jag själv, inte Herren: om någon broder har en hustru som inte är troende men är villig att leva med honom, får han inte skilja sig från henne. Och om någon kvinna har en man som inte är troende men är villig att leva med henne, får hon inte skilja sig från honom. Ty mannen som inte tror har helgats genom sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats genom sin troende man. Annars vore era barn orena, inte heliga som nu.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.