Home / Bibelemner / Skilsmisse

Skilsmisse

Hvor lenge skal ekteskapet vare? Det står i Bibelen, Romerne 7,2. ”En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne.”

Kristus nevner én gyldig grunn til skillsmisse. Det står i Bibelen, Matteus 5,32. ”Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.”

Gud er sterkt imot at man skiller seg fra en ektefelle som alltid har vært trofast. Det står i Bibelen, Malaki 2,14-16. ”Og dere spør: ”Hvorfor?” Fordi Herren er vitne i saken mellom deg og din ungdoms hustru. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle som du er bundet til ved pakt. Er det ikke én som har skapt henne både med legeme og ånd? Og hva søker da den ene? Barn som hører Gud til. Så vokt dere vel i sjel og sinn. Vær ikke utro mot din ungdoms hustru! Jeg vil ikke vite av skilsmisse, sier Herren, Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd, sier Herren, Allhærs Gud. Så vokt dere vel i sjel og sinn at dere ikke er troløse.”

Hvis man går ut av ekteskapet av andre grunner enn utroskap, skal man forbli enslig. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 7,10-11. ”Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.”

Det at man er gift med en som ikke tror, er ingen akseptabel grunn til å skille seg. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 7,12-14. ”Til de andre sier jeg - dette er mine egne ord, ikke Herrens: Dersom en kristen bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en mann som ikke er troende, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. For den ikke-troende mann blir helliget gjennom sin kone, og den ikke-troende kone blir helliget gjennom den kristne bror. Ellers ville barna deres være urene, men nå er de hellige.”