Δικαιοσύνη

Γινόμαστε δίκαιοι μέσω του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού." (Επιστολή προς Κορινθίος Β΄ 5: 21) "…δικαιοσύνη όμως του Θεού διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό προς όλους κι επάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν. Επειδή δεν υπάρχει διαφορά." (Επιστολή προς Ρωμαίους 3: 22)

Η δικαιοσύνη μας είναι στον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Βέβαια θα πουν για μένα: Στον Κύριο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη." (Ησαΐας 45: 24)

Δεν γινόμαστε δίκαιοι με το να είμαστε καλοί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλοι γίναμε πραγματικά σαν ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ιμάτιο. Γι’ αυτό όλοι πέσαμε σαν το φύλλο και οι ανομίες μας μάς άρπαξαν όπως ο άνεμος." (Ησαΐας 64: 6)

Δεν είμαστε δίκαιοι από τη φύση μας, αλλά ο Θεός μας κάνει έτσι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά κι ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε στα βάθη μου." (Ψαλμός 51: 10)