Home / Subiecte biblice / Neprihănire

Neprihănire

Devenim neprihăniţi prin Hristos.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 5:21. “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El (“Dumnezeu” – traducerea engleză NIV) L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Romani 3:22. “Şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.”

Neprihănirea noastră e în Domnul.

Este scris în Biblie:Isaia 45:24. “În Domnul eu am neprihănirea şi puterea” (Traducerea engleză KJV).

Dacă suntem buni nu înseamna că suntem şi neprihăniţi.

Este scris în Biblie: Isaia 64: 6. “Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.”

Nu suntem neprihăniţi din fire, ci Dumnezeu ne face neprihăniţi.

Este scris în Biblie: Psalm 51:10. “Zideşte in mine o inimă curată, Dumnezeule, pune in mine un duh nou şi statornic!”(“Crează în mine o inimă nouă, curată, Dumnezeule; mă umple cu gânduri curate si dorinţe neprihănite” – traducerea engleză TLB).