Home / Bibelemner / Rettferdighet

Rettferdighet

Vi blir rettferdige kun gjennom Kristus. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 5,21. ”Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.”

Herren er vår rettferdighet. Det står i Bibelen, Jesaja 45,24. ”Bare hos Herren er frelse og kraft.”

Vi blir ikke rettferdige ved å utføre gode gjerninger. Det står i Bibelen, Jesaja 64,5. ”Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger.”

Det er ikke naturlig for oss å være rettferdige; det er Gud som gjør oss rettferdige. Det står i Bibelen, Salmene 51,12. ”Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd!”