Διωγμός

Η χριστιανική ζωή δεν είναι πάντα εύκολη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριοι είστε, όταν σας ονειδίσουν και σας θέσουν υπό διωγμό και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, λέγοντας ψέματα, εξαιτίας μου. Χαίρεστε και αγάλλεστε, επειδή ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Έτσι εξάλλου εδίωξαν τους προφήτες πριν από εσάς." (Ματθαίος 5: 11 – 12) "Και μάλιστα όλοι όσοι θέλουν να ζουν με τρόπο ευσεβή εν Χριστώ Ιησού, θα διωχθούν. Πονηροί άνθρωποι, όμως, και γόητες θα προκόψουν προς το χειρότερο, πλανώντας και πλανώμενοι. Αλλ’ εσύ να μένεις σε εκείνα που έμαθες και πιστώθηκες, ξέροντας από ποιον τα έμαθες." (Επιστολή προς Τιμόθεο Β΄ 3: 12 – 14)

Ο διωγμός δεν διαρκεί για πάντα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Θεός κάθε χάρης, που μας κάλεσε στην αιώνια δόξα του διαμέσου του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε λίγο, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 5: 10)

Υπάρχει μια υπόσχεση για εκείνους που διώκονται από την οικογένειά τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, εξαιτίας του ονόματός μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή." (Ματθαίος 19: 29)

Οι δοκιμασίες μάς βοηθούν να αυξηθούμε πνευματικά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή." (Επιστολή Ιακώβου 1: 23)