Home / Bibelemner / Forfølgelse

Forfølgelse

Kristenlivet er slett ikke alltid enkelt. Det står i Bibelen, Matteus 5,11-12. ”Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.” Og i 2. Timoteus 3,12-14 står det: ”Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av.”

Forfølgelse vil ikke vare evig. Det står i Bibelen, 1. Peter 5,10. ”En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.”

De som blir forfulgt av sin egen familie har fått et spesielt løfte i Bibelen. Det står i Bibelen, Matteus 19,29. ”Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv i eie.”

Prøvelser kan hjelpe oss til å vokse åndelig. Det står i Bibelen, Jakob 1,2.3. ”Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.”