Home / Subiecte biblice / Persecuţie

Persecuţie

Viaţa creştină nu este totdeauna uşoară.

Este scris în Biblie: Matei 5:11-12. “Când sunteţi insultaţi, persecutaţi şi se spun tot felul de minciuni pe seama voastră, din pricina faptului că sunteţi urmaşii Mei - o, ce minunat e atunci! Fiţi fericiţi şi bucuraţi-vă de acest lucru, fiindcă in cer vă aşteaptă o răsplată nemaipomenit de mare. Nu uitaţi că şi profeţii de odinioară au fost prigoniţi” (NT pe înţelesul tuturor).

Persecuţia nu durează pentru totdeauna.

Este scris în Biblie: 1Petru 5:10. “După ce veţi fi suferit puţină vreme, Dumnezeul nostru, care este plin de îndurare, prin Cristos vă va da slava veşnică. El va veni personal să vă ia acolo sus şi să vă aşeze definitiv la locul ce vi se cuvine, făcându-vă mai puternici ca oricând” (NT pe înţelesul tuturor).

Există o făgăduinţă pentru cei persecutaţi de familia lor.

Este scris în Biblie: Matei 19: 29. “Şi oricine renunţă la casă, fraţi, surori, tată, mamă, soţie, copii sau avere, pentru a Mă urma pe Mine va primi în schimb de o sută de ori pe atâta şi va avea viaţa veşnic㔠(NT pe înţelesul tuturor).

Încercările ne ajută să creştem spiritual.

Este scris în Biblie: Iacov 1:2-3. “Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.”