Δολοφονία

Η δολοφονία απαγορεύεται από οι εντολές του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη φονεύσεις." (Δευτερονόμιο 5: 17)

Ο θυμός μπορεί να είναι μια μορφή δολοφονίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους «Μη φονεύσεις». Και όποιος φονεύσει, θα είναι ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που οργίζεται αναίτια εναντίον του αδελφού του, θα είναι ένοχος στην κρίση, και όποιος πει στον αδελφό του: Ρακά (= ανόητε), θα είναι ένοχος στο συνέδριο. Και όποιος πει: Μωρέ, θα είναι ένοχος στη γέεννα της φωτιάς." (Ματθαίος 5: 21 – 22)