Mord

Mord är förbjudet i Guds bud. Bibeln säger i 5 Moseboken 5:17   Du skall inte dräpa,”

Vrede kan utgöra en slags mord. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:21-22   Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...